Nederlandse badhuizen

In Nederland werden badhuizen sinds eind negentiende eeuw, toen er een grote aandacht kwam voor hygiëne, gezondheid en de levensstijl van de mens, op grote schaal gebouwd. De badhuizen waren een soort van openbare badkamers voor de gewone man. De meeste badhuizen zijn in de eerste helft van de twintigste eeuw gebouwd.

Helaas is het openbare badhuis grotendeels uit het straatbeeld verdwenen omdat de gebouwen hun functie hebben verloren. Rond 1960 begint men met de bouw van badkamers in particuliere huizen. Hierdoor vermindert de belangstelling voor het badhuis. Sommige badhuizen hebben een andere functie gekregen zoals het badhuis Funen in Amsterdam en het badhuis in de Pijp. In Groningen heeft het oude badhuis jarenlang dienst gedaan als opslagplaats.

Eén van de mooiste badhuizen van Nederland staat in het centrum van Gouda. Het was een volks- en schoolbadhuis, gebouwd in 1922 in de stijl van de Amsterdamse school. Spa Gouda, de huidige naam van het badhuis, is een zeer fraaie spa wellness met vele mogelijkheden. Wie over de drempel stapt, zal zich zonder twijfel verwonderen over de magistrale metamorfose die het in de loop de jaren sterk verwaarloosde pand heeft ondergaan. In alle minutieus uitgewerkte details van de schitterende inrichting is de rijke Hollandse historie liefdevol verweven met Oosterse tradities. De liefde voor het karakteristieke Goudse pand én voor de geschiedenis van wellness wereldwijd is op unieke wijze samengebracht. In Spa Gouda is het sprookje van duizend-en-één-nacht werkelijkheid geworden.

www.spagouda.nl